MAAK KENNIS MET DE STAD

ChallengeLAB Twente brengt de steden in Twente en studenten samen. Met échte vraagstukken op het gebied van circulariteit en duurzaamheid dagen we studenten van de Universiteit Twente, ROC van Twente, Saxion Hogeschool en AKI/ArtEZ uit om over de grenzen van hun instelling heen samen te werken aan vernieuwende oplossingsrichtingen die de gemeenten Hengelo en Enschede verder helpen.

De basis is dat studenten in gemixte teams samen werken en leren. Iedereen brengt een andere skillset, kennis en ervaring mee en we werken op basis van challenge based learning. Wij zijn ervan overtuigd dat deze mooie mix van creatieve denkers en makers inspirerende en out of the box oplossingen gaat opleveren!

Over ChallengeLAB TwenteNieuws

ChallengeLAB Twente heeft drie doelgroepen

Studenten

Natuurlijk: studenten! Zij kunnen, binnen hun opleiding, meedoen aan de challenges die we 2 keer per jaar organiseren. Ze kunnen ook via hun eigen opleiding meedoen om de vraagstukken van ChallengeLAB Twente te helpen oplossen.

Docenten

Soms als instructeur of begeleider, maar nagenoeg elke docent, omdat je studenten kunt afvaardigen. En omdat onze vraagstukken wellicht goed passen bij bestaande vakken en opleidingen. Docenten doen ook kennis op over Responsible Futuring en Challenge Based Learning.

Opdrachtgevers
Eye-Catcher Proefeet

Zonder goede vraagstukken beginnen we niks. En een vraagstuk zonder eigenaar komt ook niet verder. Daarom is een belangrijke doelgroep voor ons ook: opdrachtgevers. Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook gemeenten en burgers – ze krijgen er creatieve oplossingen voor terug.

Blog & Nieuws

ChallengeLab Twente: Studenten van Twentse onderwijsinstellingen werken mee aan de toekomst van Twentse steden!

Enschede, 23 april 2024 - EnschedeLab gaat verder als ChallengeLab Twente. Deze naamswijziging markeert dat AKI/ArtEZ, ROC van Twente, Saxion en Universiteit Twente samenwerken met de gemeente Enschede, maar ook met steeds meer andere Twentse gemeenten, zoals de...

500.000 euro vanuit het Rijk voor EnschedeLab

Kennisinstellingen gaan aan de slag met stedelijke uitdagingen in Hengelo en Enschede EnschedeLab heeft reden tot juichen, want het heeft met succes de Subsidie City Deal Kennis Maken (CDKM) 2023 aangevraagd en behoort tot de 12 gehonoreerde trajecten. Dit betekent...

Nano-challenge: Stad Student Samen

In het laatste kwartiel van 2021/22 organiseren we nog een nano-challenge over sociale cohesie in buurten waar veel studenten wonen.

Terugblik op twee jaar EnschedeLAB 2.0

EnschedeLAB 2.0 was een project dat liep tot medio maart. In bijgevoegde praatplaat vatten we de activiteiten van de laatste twee jaar samen.

‘Estafettestokje’ EnschedeLAB overgedragen

Na twee jaar coordinator te zijn geweest draagt Wiro het stokje over aan Stephanie.

Plan EnschedeLAB Community Space opgeleverd!

Een fysieke, door studenten gerunde plek: EnschedeLAB Community Space. Het plan daarvoor is opgeleverd!

Stap voor stap recyclen in het ziekenhuis

‘Operation Clean’ is een challenge ingebracht door het Medisch Spectrum Twente. Twee honours studenten vertellen hoe ze onlangs aan dit vraagstuk werkten.

EnschedeLab krijgt vorm

Het EnschedeLAB als fysieke plek, gerund door studenten. Dat is wat we onderzoeken. Het studententeam dat eraan werkt schreef deze tweede update.

Nano-challenge ‘Events in Nature’ leuker dan gedacht

Elf studenten namen deel aan de nano-challenge ‘Events in nature’. Hun ervaringen delen ze in deze blogpost.

‘Kennis Kunnen’: over hoe je kennis aanwendt

Als onderdeel van het Enschede Ontwikkelt Festival verzorgden Kennispunt Twente en EnschedeLAB samen een workshop getiteld ‘Kennis Kunnen’.

Partners van ChallengeLABTwente zijn

SAMEN BOUWEN AAN DE STAD VAN MORGEN

MAAK DEEL UIT VAN ChallengeLABTwente

CHALLENGELAB TWENTE: MAAK KENNIS MET DE STAD