Net als in veel andere steden is in Enschede een aantal buurten erg populair voor studenten om zich er te vestigen. Soms in losse kamers of appartementen, maar vaak ook in hele studentenhuizen. Buiten de Campus wonen in die wijken vanzelfsprekend ook ‘gewone’ inwoners. “Burgers,” om in studententermen te spreken. Soms zijn die burgers goede buren, en de studenten ook. Vaak heerst er echter ook onbegrip en leven er klachten. Over geluid, onderhoud, vuil en weinig betrokkenheid bij de buurt. Zeker na de afgelopen lockdowns zien we dat studenten minder betrokken zijn bij hun buren.

En daar willen we induiken met een volgende challenge. We richten ons op de vraag hoe we de sociale cohesie in buurten waar veel studenten wonen kunnen versterken. We gebruiken daarbij Horstlanden-Veldkamp als voorbeeldgebied, en willen inwoners van die wijk bij deze challenge betrekken.

Plus natuurlijk: deelnemers! Studenten van één van de kennisinstellingen in Enschede: Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, ROC van Twente of ArtEZ/AKI. We dagen hen uit om in gemengde teams met deze vraagstelling aan de slag te gaan. Dat hadden we graag gedaan als nano-challenge in het vierde kwartiel van 2021/2022 maar kregen dat niet bolgewerkt. Wil je er desondanks aan werken, aan dit vraagstuk? Neem even contact op, zodat we samen de mogelijkheden kunnen verkennen!