Over ons

Iedereen heeft talent. Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt: er schuilt talent in je, al dan niet ontwikkeld. Voor sommigen is talent intellectueel van aard, anderen kunnen juist heel goed iets met hun handen. Wanneer je dat talent ontdekt en benut kunnen anderen er ook iets aan hebben. Dat is wat we geloven: ieder van ons heeft iets bij te dragen. Omdat jij iets kunt dat een ander niet kan. Wanneer we dat samenbrengen, die talenten, kunnen we samen de wereld mooier maken. Dat proberen we als ChallengeLAB Twente te doen.

STUDENTEN WERKEN SAMEN

AAN DE STAD VAN MORGEN

Over ChallengeLABTwente
ChallengeLAB Twente is er om stad en talent samen te brengen. Dat doen we via de belofte ‘Maak kennis met de stad!’ met die belofte nodigen we talent uit om de stad, haar inwoners en haar uitdagingen beter te leren kennen – en eraan bij te dragen. Opgedane kennis werkelijk tastbaar te maken, samen mét hen die het aangaat, in co-creatie.

In de steden Hengelo en Enschede leven verschillende vraagstukken, deze kunnen bij ChallengeLAB Twente worden ingediend. Vraagstukken die monodisciplinair zijn, of erg specifieke kennis vereisen, worden binnen één van de instellingen/opleidingen voorgelegd. Voor vraagstukken die meerdere disciplines vereisen zijn er verschillende opleidingsvormen (minoren, challenge based projecten, smart solutions) beschikbaar.

Als het interdisciplinair mag: dan maken we er een challenge van die wordt opgepakt voor ChallengeLAB Twente. En die ziet er dan zo uit:

Het vraagstuk wordt dan aan studenten aangeboden als challenge. Dit valt afhankelijk van jouw opleiding onder een minor, Smart Solutions Semester of een keuzevak. Een challenge heeft een doorlooptijd van 20 tot 26 weken. Elke challenge behandelt een bepaald vraagstuk.

Interesse of affiniteit gaan met het vraagstuk aan de slag. Tijdens deze periode komen de studenten 4 keer fysiek bij elkaar. Tijdens deze dagen werken ze in gemixte teams samen met de studenten van andere instellingen en wordt er een creatief en actief programma aangeboden. De periodes tussen deze 4 dagen werk je met je eigen groep aan jouw deel van het vraagstuk. Er zijn 2 tot 3 challenges per jaar.

Je werkt dan in gemengde teams, zowel wat betreft opleiding als qua kennisinstelling. Je kan als groep zelf bepalen hoe je het vraagstuk aan gaat pakken, je krijgt hulp in het toepassen van de Responsible Futuring benadering, en je wordt aangemoedigd om met stakeholders te gaan praten. Je krijgt ook begeleiding vanuit zowel het onderwijs als vanuit de opdrachtgever. Ook is het bij alle vraagstukken mogelijk veldwerk te doen bij de opdrachtgever.

De gekozen oplossingsrichtingen kunnen na een challenge als een soort ‘estafettestokje’ doorgegeven worden binnen projecten van verschillende opleidingen van de kennisinstellingen. Zo wordt het vraagstuk van allerlei kanten bekeken door het talent in de stad. En zo proberen we met al het talent de steden Enschede en Hengelo een beetje mooier te maken. Echt samen werken aan de stad van morgen!

EnschedeLab_Infographic_small
Onze doelen
We helpen de ambities van de steden Hengelo en Enschede waar te maken, op het vlak van duurzaamheid en circulariteit.
We wenden talent (van zowel student als inwoner) aan en brengen dat samen: we leren van elkaar – ongeacht je achtergrond.
We geven vorm aan challenge-based learning binnen de verschillende instellingen en brengen kennis naar de stad.
We laten talent de mogelijkheden zien om bij te dragen – in de stad/regio en het Twentse bedrijfsleven.
FAQ
ChallengeLAB Twente bestaat al meerdere jaren. We deden twee pilots, met behoorlijk wat deelnemende studenten. Bouwend op die ervaring en lerend van voorbeelden in het land, ontwikkelen we nu ChallengeLAB Twente verder – en we brengen verbreding aan. Ongetwijfeld roept dat de nodige vragen op. Vragen die we vaker hebben gehoord en beantwoord, vermelden we daarom hieronder.
Voor wie is ChallengeLAB Twente?
ChallengeLAB Twente is bedoeld voor studenten van de MBO, HBO en WO instellingen in Twente. Voor hen maken we verschillende settings om in samen te werken met studenten van andere opleidingen en andere kennisinstellingen. Dat zijn immers de mensen waar je in je latere beroepspraktijk ook mee te maken krijgt. Die samenwerking richten we op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit: thema’s die leven in de steden in Twente. Dat is immers de leeromgeving die het meest levensecht en ‘rijk’ is.

Daarnaast is ChallengeLAB Twente voor inwoners of bedrijven die bij willen dragen aan deze stedelijk vraagstukken of een vraagstuk willen inbrengen. Hen nodigen we uit ‘challengepartner’ te worden en samen met de studenten op zoek te gaan naar oplossingsrichtingen.

Waar vind ik ChallengeLAB Twente?
Omdat Challenge Lab Twente een samenwerkingsverband is tussen de vier kennisinstellingen, willen we op al die vier locaties zichtbaar zijn. De programma’s die we organiseren doen we dan ook op wisselende locaties (Designlab, Ondernemerslab, FabLab, et cetera) en in de steden, op de plekken waar de vraagstukken spelen die centraal staan. Eén vast ’thuishonk’ heeft Challenge Lab Twente.
Doen jullie studenten alleen opdrachten voor de Gemeente Enschede en Hengelo?
Nee, we werken aan vraagstukken die spelen in deze steden. De gemeente kan daar opdrachtgever voor zijn, maar een groepje inwoners kan dat ook, bijvoorbeeld verenigd in een bewonersbedrijf. Of een woningcorporatie, de wijkagent, de wijkraad, een sportvereniging… Wanneer het maar gaat om een vraagstuk op het vlak van circulariteit en duurzaamheid dat speelt in de stad, en waar iemand zich ‘eigenaar’ van voelt om het op te lossen. Ben je zo iemand? Draag vooral je vraagstuk aan!

 

Wat gebeurt er als ik een vraagstuk aandraag?
Wanneer je een ‘challenge’ aandraagt publiceren we die altijd op de website, zodat we docenten en studenten op de mogelijkheid kunnen wijzen eraan te werken. Ook proberen we je challenge actief onder de aandacht te brengen bij programma’s die erbij passen. Is je vraagstuk geschikt om interdisciplinair te verkennen? Dan maken we er wellicht een challenge van, waar studenten van verschillende instellingen en studierichtingen in gemengde teams aan kunnen werken. Welke koppeling we ook maken: we willen graag de voortgang, het resultaat en het eventuele vervolg zichtbaar maken, ter inspiratie en misschien wel om verder aan te bouwen.

 

Hoe blijf ik op de hoogte van ChallengeLAB Twente?
Onderaan deze pagina zie je verschillende links naar onze social media pagina’s, daar kun je ons volgen. We zijn ook op Linkedin te vinden.

 

SAMEN BOUWEN AAN DE STAD VAN MORGEN
MAAK DEEL UIT VAN CHALLENGELABTWENTE