Kennisinstellingen gaan aan de slag met stedelijke uitdagingen in Hengelo en Enschede

EnschedeLab heeft reden tot juichen, want het heeft met succes de Subsidie City Deal Kennis Maken (CDKM) 2023 aangevraagd en behoort tot de 12 gehonoreerde trajecten. Dit betekent dat de coalitie van partners in Twente, bestaande uit de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, ROC van Twente, AKI ArtEZ, gemeente Enschede en gemeente Hengelo, de komende 3 jaar een bedrag van 500.000 euro kan investeren in het ontwikkelen en benutten van kennis en expertise voor stedelijke vraagstukken.

Inbedding transdisciplinair onderwijsprogramma om studenten en steden samen te brengen
De partners zien de stad als een waardevolle leeromgeving voor studenten. Die omgeving wordt volledig geïntegreerd in het onderwijsprogramma van de vier kennisinstellingen. Deze visie wordt niet alleen intern gedragen, maar ook gedeeld in de samenwerking tussen diverse organisaties. Gewerkt wordt aan een gezamenlijke kennisagenda, gericht op speerpunten zoals duurzame energie, de overgang naar een circulaire economie en innovatieve gezondheidszorg. We zien daarbij tal van mogelijkheden voor verbinding met de Agenda van Twente, de innovatieagenda waaraan de veertien Twentse gemeenten samen werken.

Binnen EnschedeLab hebben de partners een gezamenlijk, transdisciplinair onderwijsconcept ontwikkeld om studenten en steden samen te brengen. We dagen studenten van de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, ROC van Twente en AKI ArtEZ uit om over de grenzen van hun instellingen heen samen te werken aan vernieuwende oplossingsrichtingen voor reële vraagstukken die in de steden spelen.

Angela Rijnhart van de gemeente Enschede is nauw betrokken bij het EnschedeLab en verklaarde: “We zijn enorm blij dat we deze samenwerking verder kunnen uitbouwen. Bij het werken aan de grote opgaven waarmee we allemaal dagelijks worden geconfronteerd, zoals de klimaatcrisis en stijgende energieprijzen, kunnen we alle kennis en creativiteit gebruiken die studenten, docenten en onderzoekers te bieden hebben.”

Onderwijs, community building en samenwerken
In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het creëren van een stevige basis voor EnschedeLab, zodat nu de stap gezet kan worden naar een structurele inbedding van EnschedeLab in het onderwijs. Er is geëxperimenteerd met verschillende vormen van maatschappij georiënteerd onderwijs en met communitybuilding. In het begin van dit voorjaar vond bijvoorbeeld de challenge ‘H4ck the C!ty’ plaats (bekijk de aftermovie).

Wat we de komende 3 jaar gaan doen
In de periode 2023-2026 gaan we ons unieke onderwijsconcept structureel integreren in de lesprogramma’s van de vier onderwijsinstellingen. We beginnen komend najaar, waarbij we de resultaten van de laatste challenge, de verworven kennis en expertise, als basis zullen gebruiken voor toekomstige uitdagingen met betrekking tot digitale transitie. Door op te schalen en te institutionaliseren streven we ernaar EnschedeLab de komende jaren te verankeren binnen de organisaties. De resultaten worden geanalyseerd en ingezet ter versterking en verbreding van de samenwerking tussen de zes partners. Ook dienen ze als een voorbeeld voor andere regio’s die zich inzetten voor een leefbare toekomst in de regio.

Meer informatie & blijf op de hoogte
Als u geïnteresseerd bent in de voortgang en ontwikkelingen van EnschedeLab, kunt u contact opnemen met de projectleider Joey Pals. Blijf daarnaast op de hoogte door u in te schrijven voor de nieuwsbrief en ons te volgen op LinkedIn.