Doe mee met de Challenge Studentenhuisvesting op 24 en/of 25 september!

(English below)

Het nieuws over het nijpende tekort aan kamers voor internationale studenten die in Enschede willen studeren, is bijna niet te missen. Nadat de Universiteit Twente aan de bel trok, zijn er diverse initiatieven genomen om het acute probleem aan te pakken. We weten echter nu al dat we de komende jaren waarschijnlijk met hetzelfde probleem te maken zullen krijgen. Laten we er dus nu iets aan doen! 

EnschedeLAB en Keeping Talent in Twente organiseren een inloop Challenge Studentenhuisvesting, op
Vrijdag 24 september van 13.00 tot 19.30 uur; en zaterdag 25 september van 10.00 tot 16.00 uur 
in het DesignLab van de Universiteit Twente

We willen graag aan de slag met iedereen die betrokken is of betrokken wil zijn bij de huisvesting van internationale studenten in Twente. Dat kun je doen door simpel binnen te wandelen bij onze challenge. In verschillende hoeken van de ruimte kun je dan je informatie, frustraties, vragen, ideeen, suggesties, acties en reflecties kwijt. Je bent van harte welkom!

Wij geloven dat we dit vraagstuk samen kunnen oplossen, maar we hebben input nodig vanuit allerlei invalshoeken. Daarom doen wij een beroep op jou en u om deel te nemen. Je bent vrij om op verschillende momenten in te springen. Wij zullen alles vastleggen, zodat je te allen tijde kunt reflecteren op de inbreng van anderen.

Omdat we maximaal 25 mensen tegelijk kunnen ontvangen, vragen we je om je aan te melden. Op beide dagen kun je op drie momenten meedoen/inchecken. Laat ons weten op welk(e) moment(en) in het programma we je kunnen verwelkomen door een of meer van de volgende tijdslots te reserveren. We verwachten je dan op dat moment om met ons mee te werken aan inzichten, ideeen en oplossingen.

Friday 24 September – 13.00
Friday 24 September – 15.45
Friday 24 September – 17.45

Saturday 25 September – 10.00
Saturday 25 September – 12.00
Saturday 25 September – 14.00 

Kom langs en help ons deze kwestie (in welke taal je maar wenst) aan te pakken. We kijken ernaar uit je te zien op 24 en/of 25 september!

Heb je vragen of opmerkingen? Die kun je kwijt per e-mail aan wiro@enschedelab.nl 

 

Join our Student Housing Challenge on September 24th and/or 25th!

 

You can hardly miss the news about the severe shortage of rooms for international students who want to study in Enschede. After the University of Twente sounded the alarm, various initiatives were taken to tackle the acute problem. However, we already know that we will probably face the same problem in the coming years. So let’s do something about it now! 

EnschedeLAB and Keeping Talent in Twente are organizing a walk-in Student Housing Challenge, on

Friday 24 September from 13.00 to 19.30; and Saturday 25 September from 10.00 to 16.00 hours 

in the DesignLab of the University of Twente.

We would like to work with anyone who is involved or would like to be involved in the housing of international students in Twente. You can do that by simply walking into our challenge. In different corners of the room you can share your information, frustrations, questions, ideas, suggestions, actions and reflections. You are most welcome!

We believe that we can solve this issue together, but we need inputs from all sorts of perspectives. That is why we call on you to participate. You are free to jump in at any time. We will capture everything, so that at all times you can reflect on the inputs of others.

Because we can have a maximum of 25 people at the same time, we ask you to register. On both days you can join in on three moments. Please let us know at what point(s) in the program we can welcome you by booking one or more of the following time-slots. We then expect you to work with us on insights, ideas and solutions.

Friday 24 September – 13.00
Friday 24 September – 15.45
Friday 24 September – 17.45

Saturday 25 September – 10.00
Saturday 25 September – 12.00
Saturday 25 September – 14.00 

Please drop by and help us tackle this issue (not per se in English). We are looking forward to seeing you on 24 and 25 September!

If you have any questions or remarks to share, please send those to wiro@enschedelab.nl