Ik zal mij allereerst even voorstellen. Ik ben Jewel Scholte, 20 jaar en derdejaars student hbo Bestuurskunde aan Hogeschool Saxion in Deventer. Van februari tot juli 2021 heb ik stage gelopen bij EnschedeLAB en Kennispunt Twente. Tijdens deze periode heb ik mij beziggehouden met vraagarticulatie, gefocust op de Enschedese situatie. Ik wil jullie in deze blog graag in het kort meenemen door mijn stageperiode en de resultaten.

Allereerst ben ik begonnen met deskresearch. Vraagarticulatie was een volledig nieuw en onbekend begrip voor mij en ik wilde graag grip krijgen op het thema, om kwalitatief onderzoek te kunnen neerzetten. Ik heb tijdens de deskresearch veel nieuwe informatie opgedaan. Ik heb veel verschillende documenten toegereikt gekregen van mijn stagebegeleiders, Wiro Kuiper en Inge Bakker. Ook ben ik zelf opzoek gegaan naar informatie. Zo ben ik bijvoorbeeld opzoek gegaan naar verschillende definities, al bestaande methodieken en bevorderende en belemmerende factoren. Dit heb ik samengevoegd in een probleemanalyse (rapport). 

Na deze eerste fase ben ik doorgegaan naar de volgende fase en ben ik in gesprek gegaan met personen vanuit verschillende organisaties om te ondervinden hoe het eraan toe gaat in de praktijk. Ik ben bijvoorbeeld in gesprek gegaan met organisaties als Gemeente Enschede, Universiteit Twente, Saxion Business Point, Novel-T en ROC hub. Voor deze interviews had ik van te voren een topiclijst gemaakt, hierdoor creëerde ik een rode draad voor mezelf voor tijdens de interviews. Door de interviews kreeg ik vanuit verschillende perspectieven de praktijkervaringen te weten. Alle interviews heb ik voor mezelf uitgewerkt, zodat ik het daarna kon verwerken in een onderzoeksrapport.  

Na het verzamelen van alle informatie, ben ik al die informatie gaan filteren en samen gaan voegen. Ik ben uiteindelijk tot een eindrapport gekomen met daarin verschillende hoofdstukken met de verzamelde informatie. Een aantal conclusies zal ik nu even beschrijven.

Zo waren er bijvoorbeeld tijdens de deskresearch meerdere definities te vinden. Zo gaat het volgens Reinder Pieters van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen bij vraagarticulatie om hoe een vraag in een bepaalde (bijvoorbeeld professionele) context tot een relevante vraagstelling voor een onderzoek komt (HAN, z.d.). En omschrijft Femke Merkx dat bij vraagarticulatie onderzoekers, stakeholder en kennisgebruikers samen aan de slag gaan om de juiste onderzoeksvragen vast te stellen. Het is hierbij belangrijk dat die bepaalde vragen wel goed aansluiten bij de behoefte die de kennisgebruikers en stakeholders hebben. Dit is zo belangrijk omdat er dan kennis ontwikkeld wordt die daadwerkelijk een verschil maakt (Merkx, 2016). Daarnaast hebben Van den Berg en Teurlings in hun onderzoek ook veel kennis opgedaan over vraagarticulatie. Zo kwam daar bijvoorbeeld uit dat een cruciale fase van een onderzoekstraject het begin is. Het begin is een fase die specifieke aandacht vraagt. In die fase staat vraagarticulatie centraal. Tijdens die vraagarticulatie wordt er gekeken naar het doorgronden van het praktijkvraagstuk en wordt er besloten of er onderzoek nodig is.

Echter schrijft Van den Berg en Teurlings dat het vaak lastig is om praktijkvraagstukken te doorgronden en een onderzoeksvraag te formuleren. Zo komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat praktijkprofessionals moeite hebben met een goede kennisvraag of onderzoekbare vraag formuleren en om bij de vraagarticulatie gebruik te maken van inzichten uit onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat onderzoekers de praktijkcontext onvoldoende kennis beschikt. 

In de praktijk bleek dit toch lastiger te zijn om een definitie te geven van het begrip ‘’vraagarticulatie’’. Meerdere mensen uit de praktijk gaven aan niet echt een definitie te kunnen geven, dit vonden zij erg lastig. Ook werd de uitvoering van vraagarticulatie lastig bevonden. In het eindrapport staat beschreven dat praktijkprofessionals regelmatig moeite hebben om een goede kennisvraag of onderzoekbare vraag te formuleren en om bij de vraagarticulatie gebruik te maken van inzichten uit onderzoek. Ook kwam uit de gesprekken naar voren dat vraagarticulatie soms erg lastig is. Er wordt dan vaak ook geen methode gebruikt. 

Tijdens de deskresearch kwam ik hier ook al achter. Er waren bijna vrijwel geen (concrete) methodes te vinden, terwijl er wel meerdere keren werd geschreven over methodieken. Tijdens de gesprekken werd dus ook bevestigd, dat er weinig methodes gebruikt worden. Meerdere gesprekspartners gaven wel aan open te staan voor een methodiek. De mening over de vorm van de methodiek verschilde soms wel, maar een overeenstemmende factor was wel dat de methodiek beeldend moest worden en makkelijk toepasbaar.  

Naast een onderzoek uitvoeren en een rapport hierover schrijven, had ik ook als doel een methodiek te ontwikkelen voor de Enschedese situatie. Hiervoor waren de gesprekken met de organisaties dus ook erg relevant. Mijn stageperiode bij EnschedeLAB en Kennispunt Twente zit er ondertussen alweer bijna op en zit ik in mijn laatste week. Aan het einde van deze week (week 25) zal de methodiek gepubliceerd worden bij deze blog. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen voor mij of wilt u graag het gehele rapport ontvangen? Neem dan gerust contact op via e-mail: 467112@student.saxion.nl