Rol van bewoners voor toekomst Twente

Twentse Noabers

Hoe betrekken we inwoners bij de ontwikkeling van Twente? Zeker na de Corona crisis ontdekken we dat er andere manieren ontstaan van samenwerking en dat we elkaar nodig hebben om uit de crisis te komen. De 3 O’s weten elkaar prima te vinden: Overheid, Ondernemers en Onderzoek/Onderwijs. En inwoners kunnen invloed uitoefenen door eens in de vier jaar te stemmen. Zouden we inwoners alleen ook niet actiever en vroegtijdiger kunnen (en moeten) betrekken bij belangrijke ontwikkelingen in hun buurt, in de stad, in de regio?

Die betrokkenheid zouden we graag zien op verschillende thema’s en vraagstukken. Bij nano challenge 1 richtten we ons specifiek op het thema ‘zorg’. Daarbij keken we naar oplossingen om vanuit de betrokkenheid van inwoners om te gaan met de toenemende zorgvraag in de komende jaren. Hoe kunnen we die het hoofd bieden? Op welke manier kunnen we dat samen doen? Hoe bewegen we van ‘Ziekte en Zorg’ naar ‘Gezondheid en Gedrag’?

 

Over deze challenge

Twentse Noabers

timjongman@gmail.com

Dit was één van de challenges die werd geadresseerd bij de eerste nano-challenge, over ‘post-Corona vraagstukken’.

Er werkten twee gemengde groepen studenten aan. De oplossingen die zij presenteerden kun je hieronder terugzien, zowel in de vorm van een ‘one minute pitch’ als de presentatie die de twee teams samenstelden. 

De gepresenteerde oplossingen zijn teruggekoppeld aan de opdrachtgever, maar nog niet uitgevoerd. Vind je ze interessant, of kun je er een bijdrage aan leveren? Dat kan ongetwijfeld. Leg vooral even contact om te checken wat de mogelijkheden zijn.

Voortgang / resultaten

Tijdens nano-challenge #1 werkten er twee teams aan het vraagstuk hoe inwoners zelf zouden kunnen zorgen dat de zorg in de toekomst minder belast raakt, dus hoe we samen kunnen zorgen voor een vitale toekomst. De twee oplossingen die daarvoor werden bedacht zie je hieronder. In de Talkshow van D’RAN Digitaal kwamen deze oplossingen ook aan de orde, en reageerden gasten erop. Die talkshow kijk je hier terug.

Team 1

Team 1 bedacht twee concepten voor Enschede-Noord. Met de ene beogen ze jong en oud samen te brengen: ouderen iets over hun eigen historie over te laten dragen aan jongeren, in ruil voor het opdoen van een moderne vaardigheid. Oplossing 2 is meer gericht op fysieke beweging, en nodigt inwoners uit om samen – met een bepaald doel – naar buiten te gaan. Hieronder zie je de presentatie van dit team, en daarnaast de videopitch die ze maakten.

Team 2

Team 2 vroeg zich af wat een preventieve oplossing kan zijn om de zorg te ontlasten op lokaal niveau. Daarvoor kwamen ze met een idee dat ervan uitgaat dat inwoners van een straat elkaar beter kunnen leren kennen. Daarvoor introduceren ze: de ‘Buurttrekker’, in combinatie met een set ‘Communi-kaartjes’. Hieronder bekijk je de presentatie, alsmede de videopitch van dit team.

Vervolg

Oplossing: Trekker, een truck de elke twee weken naar een buurt rijd met ijs en snacks. Bij de truck zijn activiteiten kaartjes die de buurtbewoners samen kunnen uitvoeren. Dit stimuleert buurtgenoten om samen te komen, dit verbetert de mentale gezondheid en daardoor ook de fysieke welzijn. Enkele benodigdheden zijn: bekendheid onder de bewoners, financiering, promotie en een veilige plek om te staan.

Mogelijke Toekomstige Challenges:

  • Hoe kunnen we mensen motiveren om de truck te gebruiken?
  • Als mensen niet gemotiveerd zijn, hoe kunnen we erachter komen wat de wijk wel wil?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de oplossing wordt gebruikt zoals die is bedoeld?
  • Is dit idee uitvoerbaar in Enschede en in welke wijken kan het worden uitgevoerd?
  • Hoe kunnen de taalbarrières worden verholpen zodat iedereen mee kan doen?
MAAK DEEL UIT

VAN HET ENSCHEDELAB