Lokaal Bestuur van de Toekomst

Angela Rijnhart

Hoe ziet een gemeente (of iets dat daar op lijkt) er over vijftig jaar uit? Dat is de hoofdvraag van het master Bestuurskunde vak Institutionele Kaders Lokaal en Regionaal Bestuur (IKLRB). In dit vak gaan studenten aan de slag met een echte toekomstverkenning van de institutionele vormgeving van het lokaal bestuur. In 2021/2022 iets ‘dichter bij huis’, specifiek gericht op burger- en overheidsparticipatie.

Over deze challenge

Nano-Challenge 3

Angela Rijnhart

a.rijnhart@enschede.nl

In dit vak ontwikkelden de deelnemende studenten in 2020/2021 een scenario voor het Nederlandse lokaal bestuur voor het jaar waarin ze straks met pensioen gaan. In 2021/2022 brengen we de toekomst iets dichterbij, en is de vraag: “Hoe kan burgerparticipatie vormgegeven worden zodat we de balans tussen burger en lokaal bestuur terugvinden?”

De Gemeente Enschede is challengepartner voor deze vraag, en heeft die op haar beurt juist geframed vanuit overheidsperspectief. Ze zoekt naar manieren om ‘overheidsparticipatie’ in de toekomst vorm te geven. Ben je benieuwd waar overheid en burger elkaar gaan treffen volgens deze groep studenten? Houd deze pagina dan in de gaten, en kijk in de tussentijd naar het briefingsdocument dat je hieronder aantreft.

Presentatie voor studenten

MAAK DEEL UIT

VAN HET ENSCHEDELAB