Inclusiviteit van wijken in Enschede

Arie Fokkink

Jongeren met een lichamelijke, geestelijke of meervoudige beperking hebben op een gegeven moment de wens om zelfstandiger te leven. Dit kunnen ze doen door te gaan wonen in een inclusieve woning waarbij ze een bepaalde mate van zelfstandigheid krijgen terwijl er constant zorgmedewerkers in de buurt zijn.

Arie Fokkink wil zo’n woonvorm oprichten rondom Enschede voor zijn zoon Andrei. Andrei is gebonden aan een rolstoel door een meervoudige handicap en heeft de wens om met een groep samen te wonen. Arie heeft stichting FFind opgericht, om projecten zoals inclusief wonen, op te kunnen zetten.

Over deze challenge

Arie Fokkink

af@greengrid.nl

De eerste vraag is hoe inclusief de wijken in Enschede zijn, en hoe inclusief de woonfuncties in deze wijken zijn? Kan een inclusieve woonvorm (waarvan het start-programma van eisen beschikbaar is) een plek vinden in de wijk?

Dit vraagstuk werd in 2020/2021 voorgelegd aan tweedejaars Saxion studenten HBO Verpleegkunde studieroutes Gezondheid en Technologie (G&T) en HBO-V als project. De inzichten die ze daar opdeden staan hieronder vermeld.

In vervolg daarop werkte in 2021/2022 een groep van het StadsLab aan deze challenge. Om de opdrachtgever te helpen een inclusieve woning te realiseren keek deze groep naar de geschiktheid van een aantal mogelijke locaties in Enschede voor zo’n woonvorm. En inspiratie geput uit bestaande initiatieven, zoals het Mooi-Leven-huis zoals dat in Bennekom bestaat en in Tubbergen wordt opgezet. De resultaten kun je hieronder zien. Als follow up gaat de groep studenten met rolstoelers een rondwandeling door Enschede maken om te kijken hoe theorie en praktijk rond inclusiviteit zich verhouden.

Het uiteindelijke doel van dit project is om lichamelijk gehandicapten een woonomgeving op maat te bieden. Daartoe moeten geschikte woonlocaties ontwikkeld worden. Maar daarnaast vraagt het ook dat de wijken in Enschede om die woonlocaties heen ook inclusief zijn. Wil je daaraan bijdragen? Laat dan vooral een reactie achter!

MAAK DEEL UIT

VAN HET ENSCHEDELAB