Inclusieve Welvaart Enschede

Katrien Spanbroek

De gemeente Enschede heeft recent toekomstscenario’s voor 2030 ontwikkeld met als belangrijkste onzekerheden voor de stad: 1) overheerst bestuurlijke of maatschappelijke sturing? en 2) zullen traditionele of duurzame economische waarden prevaleren? De nationale overheid en verschillende planbureaus hebben onlangs belangstelling getoond voor ‘inclusieve welvaart’ als een nieuw concept voor sociaal beleid. Een relevante vraag is nu hoe dit kan worden toegepast in Enschede, en hoe dit in nauwe samenwerking met de lokale samenleving – de Enschedeërs – te doen?

En als we meer op de samenleving gaan vertrouwen om het voortouw te nemen: zijn mensen dan in staat zichzelf te onderhouden? Wat betekent ‘inclusieve welvaart’ voor een stad? Wie heeft de leiding? Wie beslist wat goed voor je is? Hoe moeten we inclusieve welvaart in Enschede vormgeven? En wat zou het betekenen voor het huidige sociale beleid van de gemeente?

Over deze challenge

Nano-Challenge 3

Katrien Spanbroek

k.spanbroek@wijkteamsenschede.nl

Deze vragen zijn voorgelegd in het kader van het onderdeel ‘Futurism’ van de Master-insert ‘Shaping Responsible Futures’, die bij het DesignLAB van de UT wordt verzorgd.

De studenten die daaraan deelnamen kregen de vraag hoe ‘inclusieve welvaart’ er uit kan zien voor één of enkele kwetsbare doelgroepen in Enschede. Zij focusten daarvoor op multi-probleem gezinnen.

Hieronder zie je met welke oplossingen ze kwamen. En: hoe jij daaraan bij kunt dragen. Want deze oplossingsrichtingen verdienen het om nader uitgewerkt te worden.

Introductie van het project

Het Resultaat 

Voor het vak ‘Futurism’ ontwikkelden de studenten van de Transdisciplinaire Master-Insert een tool die bijdraagt aan inclusieve welvaart in Enschede. De groep maakte twee low-fidelity prototypes, de Dream Machine, een VR-gebaseerde tool die gebruikers helpt hun droom toekomst te visualiseren en concrete stappen te bedenken om die toekomst te realiseren, en Starttoday, een interactieve applicatie die gebruikers helpt veerkracht op te bouwen door het fysieke en emotionele welzijn te stimuleren. Hieronder vindt u een boekje met een samenvatting van de resultaten van het project.

Vervolg

Er is veel enthousiasme voor het concept van ’the Dream Machine’. Hoewel nog erg futuristisch leeft het idee dat een dergelijke oplossing werkelijk van waarde kan zijn voor doelgroepen die het lastig vinden zich een optimistischer toekomst voor te stellen.

Vanuit de Wijkteams leeft de intentie om een vervolg te geven aan dat concept. Bijvoorbeeld via onderzoek in enkele van de wijken. Maar ook door het écht ontwikkelen van een prototype en het onderzoeken ervan. Dat is nóg niet gedaan, helaas. Een mooie kans voor wie iets relevants wil ontwikkelen!

MAAK DEEL UIT

VAN HET ENSCHEDELAB