Duurzaam Evenemententerrein

Stichting Lonnekerberg & Landschap Overijssel

De sluiting van het militaire vliegveld Twente op 1 jan 2008 heeft geleid tot een gebiedsontwikkeling waarbij zowel de gemeente, maatschappelijke organisaties en burgers gebruik kunnen maken van de nieuwe invulling van het bijna 480 ha grote terrein. Naast de toenmalige voorkeur voor de ontwikkeling van een commerciële burgerluchthaven was “De Twentse Basis” een in het oog springend alternatief met breed maatschappelijk draagvlak: een landgoed vol natuur, zorg (care and cure), sport en recreatie.

Over deze challenge
De Strip Vliegveld Twenthe

Maarten Witteveen, Stichting Lonnekerberg (StiL)

mrtwitteveen@gmail.com

EnschedeLAB is gevraagd om mee te denken over een nieuwe en realistische invulling van De Strip. Een invulling die de historische setting respecteert, een goed coronaproof verdienmodel oplevert voor de ondernemer en waarbij de omgevingsbelasting in balans is met de kwetsbare omgeving.

In de nano-challenge ‘Events in Nature’ werkten studenten van ROC van Twente en ArtEZ/AKI samen aan dit vraagstuk, precies in de periode waarin er veel politiek rumoer was over het bestemmingsplan van Vliegveld Twenthe. Dat maakte dat er veel aandacht was voor het verrichte werk, zoals je onder andere hier kunt zien.

De twee groepen kwamen met uiteenlopende oplossingen, die hieronder terug te bekijken zijn. De ene kwam met de suggestie een evenementenkalender te ontwikkelen die aansluit bij het ritme van de natuur. De andere bedacht onder andere artistieke vormen van geluidsisolatie.

Wil je daaraan verder werken? Brengt het je op ideeen? Of heb je een groep studenten voor wie dit een uitgelezen casus is? Neem dan even contact op via onderstaande button, of mail de challenge provider.

De Opdracht

Nano Challenge Presentation – The Tolk

Green team Presentation

MAAK DEEL UIT

VAN HET ENSCHEDELAB