Begeleiding Voortijdig Schoolverlaters

Ypkje Grimm

Hoe kunnen vroegtijdige schoolverlaters het beste begeleid worden om weer aan studie of werk te gaan? In Enschede loopt er een project voor voortijdige schoolverlaters (jongeren zonder mavo of mbo diploma). Het project richt zich op het voorkomen van uitval op school of om deze jongeren weer naar school of aan het werk te krijgen. De gemeente werkt met wijkcoaches en jongerencoaches, die deze jongeren begeleiden. Ze merken echter dat de jongeren van de een naar de ander moeten, wat niet wenselijk is.

Over deze challenge

Ypkje Grimm

y.grimm@enschede.nl

Aan de hand van een aantal casussen gaan studenten een plan maken waarin wordt beschreven hoe de jongeren het beste begeleid kunnen worden, wie daarbij betrokken moeten zijn en hoe de regie bij één persoon kan liggen.

Dit vraagstuk werd voorgelegd aan tweedejaars Saxion studenten HBO Verpleegkunde studieroute Gezondheid en Technologie (G&T) als project, en de resultaten waar ze in studiejaar 20/21 toe kwamen staan hieronder vermeld.

Voortgang / Resultaten

Team 1

Hoe kunnen vroegtijdige schoolverlaters met thuisproblematiek het best begeleid worden om weer aan werk of scholing te komen? Aan de hand van enquetes met de relevante steakholders is een voorstel opgezet voor het implementeren van systeemtherapie. Lees hieronder verder of de aanpak van deze groep en hoe zij tot hun oplossing zijn gekomen.

Team 2

Hoe kunnen voortijdige schoolverlaters ondersteund worden in het proces van terugkeren in de maatschappij of het voorkomen van een terugval? Deze studenten bedachten een app, Back to the Society Support, om jongeren te ondersteunen in dit proces. Lees hieronder hoe zij tot deze oplossing zijn gekomen.

MAAK DEEL UIT

VAN HET ENSCHEDELAB