De werkwijze die het EnschedeLAB elk kwartiel inzet is die van de nano-challenge. We bieden een programma aan van vier dagen, gestoeld op de Design Thinking benadering van het DesignLab (Universiteit Twente). In dat programma is (in verband met Corona-maatregelen) ruimte voor in totaal dertig studenten vanuit de deelnemende instellingen, die werken in gemengde teams.

De nano-challenge is als volgt opgebouwd. Op dag 1 vormen we die teams en raken we bekend met het vraagstuk dat aan de orde is. Op dag 2 verdiepen we ons in het vraagstuk en de betrokkenen, om op de derde dag te komen tot ideeen, concepten en mogelijke oplossingen. Deze geven we vorm en presenteren we op de vierde dag. Tussendoor bieden we verdiepende kennis aan, staan we stil bij teamvorming en samenwerking en reflecteren we op de werkwijze.

In de infographic hieronder zie je de stappen van een nano-challenge visueel uitgelegd. Als je verder naar beneden scrollt zie je de complete handleiding.

 

Het vraagstuk waar we ons in kwartiel 2 op richten heeft te maken met de overlast van rokers in de wijken rond scholen en kennisinstellingen. Met de inwerkingtreding van het rookverbod op (o.a.) schoolpleinen vinden rokers elders hun plek. Op die plekken kan alleen overlast ontstaan, van afval, stank, geluid en dergelijke. Wat voor producten of concepten kunnen we verzinnen om die overlast te beperken? Daar gaan we in nano-challenge 2 mee aan de slag.

Nano-challenge 2 vindt plaats op 26 november, 3, 10 en 17 december van 9.00 tot 15.30 uur. Waar mogelijk doen we dat fysiek (bij het DesignLab op de Universiteit Twente), en anders virtueel. We gebruiken Microsoft Teams als platform om samen te werken. Wil je meedoen, en kun je (in overleg met je docent) zorgen dat je op (alle) genoemde data beschikbaar bent? Welkom! Meld je dan uiterlijk op 19 november aan! Er zijn nog ongeveer tien plaatsen beschikbaar!

Deze werkwijze staat ook beschreven in de ‘Handleiding nano-challenge’ die hieronder staat (ook te downloaden als PDF). In deze handleiding vind je ook meer informatie over het EnschedeLAB zelf, de challenge voor het tweede kwartiel en de locatie en contacten die van belang zijn.