Wiro Kuipers is gestart als coördinator bij EnschedeLab. De UT-alumnus, die ook actief is als ondernemer in Enschede, stapt in op het moment dat het EnschedeLab een nieuwe fase in gaat.

Het EnschedeLab, dat in 2017 is gestart, is een samenwerkingsverband tussen vier onderwijsinstellingen en de gemeente Enschede. De samenwerking richt zich op het oplossen van vraagstukken die spelen in de stad, bij bijvoorbeeld burgerinitiatieven en wijkraden. Voor studenten, docenten en onderzoekers vormt de stad Enschede een unieke leeromgeving van de toekomst. Daar tegenover staat dat de gemeente de beschikking heeft over frisse denkkracht van studenten, de burgers van de toekomst.

Sinds de start zijn er twee succesvolle pilots gedraaid. In het voorjaar van 2020 start fase 2, waarin doorontwikkelen, verdiepen, versterken en verbreden van het EnschedeLab centraal staat.

Tweede fase
Doelen voor de tweede fase zijn het beter benutten van kennis en denkkracht bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het vergroten van maatschappelijk bewustzijn van studenten, docenten en onderzoekers, zodat de onderwijsinstellingen structureel een grotere maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Hierbij wordt ook de Enschedese gemeenschap betrokken. Zo zal er een menukaart, met activiteiten die gericht zijn op maatschappelijke opgaven in de stad en open staan voor studenten, medewerkers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en/of burger, worden gemaakt.

Onderwijsmodule
Vanaf september 2020 kunnen studenten deelnemen aan een gezamenlijke onderwijsmodule, in de vorm van een minor of keuzemodule. In deze gezamenlijke onderwijsmodule werken studenten van mbo, hbo en universitair onderwijs met elkaar samen om nieuwe oplossingen voor een maatschappelijk probleem te bedenken.