Stad en student samenbrengen

EnschedeLAB

Hoe kunnen studenten een rol spelen in het opsporen, mobiliseren en steunen van initiatieven op buurtniveau? Dat is een vraag die relevant is, nu de Gemeente Enschede mikt op ‘wederopbloei’ van de stad na de Corona-crisis. Het is echter ook een vraag die relevant is voor het EnschedeLAB zelf: want hoe kunnen we student en stad – buiten ons reguliere programma om – nog meer samenbrengen? En voor studenten is de vraag relevant: want hoe kunnen zij – in de ‘rijke leeromgeving’ die de stad biedt – actief zijn en initiatieven aanzetten, in plaats van ze zelf te bedenken?

Over deze challenge

Wiro Kuipers

wiro@enschedelab.nl

Dit vraagstuk was onderdeel van de Design Contest van 4-7 juli 2020. Samen met SG Daedalus organiseerden we een design contest voor studenten(teams). Daaruit kwamen drie winnende concepten.

Deze concepten diepten we in kwartiel 2 verder uit, met het idee ze werkelijk uit te proberen in twee van de Enschedese wijken, in een multidisciplinair project

Dat lukte echter niet, door Corona. Desondanks blijft vraag relevant en daarom ging in het nieuwe collegejaar een Saxion Smart Solutions team aan de slag met de vraag of we ergens in de stad een ‘plek’ voor het EnschedeLAB kunnen ontwikkelen.

 

Voortgang

In kwartiel 2 van 2020/2021 startten we een multidisciplinair project waaraan studenten van Universiteit Twente en Saxion deelnamen. Hun opdracht was om de eerder bedachte concepten verder te verfijnen en er werkelijk een product van te maken om in twee van de Enschedese wijken uit te proberen. Los van het product waren we benieuwd naar de rol die studenten bij de ontwikkeling en uitrol ervan zouden kunnen spelen.

Dit project leverde een ‘interactieve roadmap’ op, als hulpmiddel voor inwoners die een initiatief van de grond willen krijgen. Het prototype daarvoor werd al gemaakt:

 

Bedoeling was om dit prototype te toetsen bij enkele inwoners van Twekkelerveld en Velve-Lindehof, maar de geldende Corona-maatregelen verhinderden dat. Het product is daardoor nog niet gevalideerd. De wens is om dat alsnog te doen, via een praktijkopdracht voor Bestuurskunde studenten van Saxion.

Afhankelijk van de feedback die in dat onderzoek verzameld wordt willen we de roadmap verder ontwikkelen en ook echt inzetten. Daarbij staat ook nog steeds de vraag open welke rol studenten daarbij kunnen spelen. Verzorg je een vak waarin we die vraag aan studenten kunnen voorleggen? Of ben je als student op zoek naar een mooie opdracht? Reageer dan even, zodat je hier misschien we mee aan de slag kunt.

 

Vervolg

Oplossing: Wijk roadmap 

Mogelijke Toekomstige Vraagstukken

  • Hoe kunnen we studenten die voor kortere periodes in een wijk wonen betrekken bij langlopende projecten? 
  • Hoe kunnen we studenten en bewoners actief betrekken bij de projecten? 
  • Hoe worden wijkbewoners geïnformeerd over de roadmap?

Verbeteringen: Bewoners laten investeren in buurtinitiatieven , updates plaatsen op de roadmap, wijken hun roadmap laten personaliseren, Initiatieven liken. Een student raadgever benoemen in de wijk, studenten stimuleren om de applicatie te ontwikkelen. 

MAAK DEEL UIT

VAN HET ENSCHEDELAB