Micro-participatie in Enschedese wijken

Malu Hertzdahl

Hoe kunnen we participatie op het allerkleinste schaalniveau stimuleren, lerend van voorbeelden in binnen- en buitenland, en daarmee beginnen? Dat is de vraag voor deze challenge, passend bij het programma ‘Goed bestuur’ van de Gemeente Enschede. In dat programma staat het ‘samenspel’ tussen inwoners en gemeente centraal, bij het ontwikkelen van de stad. Daar horen verschillende vormen bij om participatie in wijken en buurten te versterken. Het wijkbudget (of op grotere schaal ‘initiatiefkracht’) is daar een goed voorbeeld van. We zijn benieuwd wat voor interventies er op nóg kleinere schaal denkbaar zijn, in een straal van een paar honderd meter rond je huis.

Over deze challenge

Malu Hertzdahl

m.hertzdahl@enschede.nl

Cool block is een voorbeeld van ‘micro participatie’ in Enschede’s partnerstad Palo Alto. Dat voorbeeld zette deze vraag aan, die we hebben aangeboden om te adresseren binnen de Autumn Challenge op de Universiteit Twente in het eerste semester van 20/21.

De opbrengst van die challenge zie je hieronder staan. Helemaal onderaan zie je een aantal vervolgvragen geformuleerd staan, die zijn gedefinieerd in een bijeenkomst voor het Honours Programma van de universiteit. Deze vragen staan nog open, dus je kunt en mag eraan werken. Ben je dat van plan? Laat het vooral even weten!

Introductie van de challenge

Het Resultaat

Na de kick off van de challenge op 1 oktober 2020 hebben we wekelijks met het internationale team van 5 studenten gesproken over de probleemstelling en mogelijkheden tot onderzoek. De challenge hield in het onderzoeken of de werkwijze in Palo Alto (cool blocks) of andere alternatieven van micro-participatie geschikt zijn voor de gemeente Enschede ter bevordering van betrokkenheid / participatie van inwoners/gemeenschappen rondom allerlei opgaven. Wat zijn daarbij kritische succesfactoren?

De studenten hebben eerst een beeld gevormd van de gemeente Enschede (samenstelling en doelstellingen), het landelijke en gemeentelijk participatie beleid maar ook van de cultuur in Nederland. Vervolgens hebben ze een aantal netwerken onderzocht en geïnterviewd. Van Palo Alto tot aan een professional in de wijk Twekkelerveld in Enschede. De studenten gaven aan dat cool blocks in Enschede niet 1 op 1 te implementeren is. Zo is er in Nederland geen landelijk instituut dat dit faciliteert. Ook de focus op duurzaamheid in Palo Alto en de bereidheid om mee te doen liggen in Enschede anders. De reden daarvoor ligt o.a. in onze bevolkingssamenstelling alsook een andere cultuur (Amerikanen kennen onze verzorgingsstaat niet, zij participeren). De studenten vonden 3 kritische succesfactoren voor een microparticipatieproject:

Motivatie—Leiderschap—Vertrouwen

De wekelijkse gesprekken en de eindconclusie zijn heel waardevol voor de gemeente Enschede. In 2021 gaan we verder met onze visie op Participatie. Een programma zoals cool blocks zou kunnen worden geïntroduceerd. Door een landelijk initiatief of door de gemeente. Verder biedt de challenge ons helderheid over twee, in onze ogen, belangrijke randvoorwaarden: motivatie en vertrouwen. Deze inzichten nemen we mee in onze beleidsontwikkeling en onze wijze van samenlevingsgericht werken. Inwoners en netwerken gaan we meer centraal stellen. Landelijk zal de wetgeving rondom participatie en right to challenge ons ook een boost geven is de verwachting. Maar alles valt of staat bij onze inwoners en hoe wij als gemeente onze rol daarbij op een passende en ondersteunende manier gaan invullen.

Meedoen aan deze challenge is echt een aanrader. Niet alleen hebben we er inhoudelijk nieuwe inzichten aan overgehouden. Ook het samenwerken met studenten was erg leuk, inspirerend en verrijkend.

Zie hieronder het eindresultaat van team 3:

Vervolg

Oplossing: Cool blocks, block leader aanstellen, reguliere vergaderingen met de block, via basisscholen blocks organiseren.

Vraagstukken:

  • Hoe kunnen we meer mensen stimuleren om bij het project betrokken te raken?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat tastbare en relevante vraagstukken van de wijk worden aangepakt?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de block leader de vaardigheden heeft om de wijk te sturen?
  • Welk onderdeel van de gemeente gaat het cool blocks systeem besturen? 
MAAK DEEL UIT

VAN HET ENSCHEDELAB