Jonge stemmen

Rolf Jongedijk

Sommige van de grootste sociale bewegingen ter wereld zijn door jonge mensen in gang gezet. Hun activisme en sterke overtuigingen voor rechtvaardigheid, vrede en gelijkheid hebben aangezet tot verandering en hebben de politiek op alle schaalniveaus sterk beïnvloed. Met zulke mogelijkheden om de gemeenschappen en de wereld rondom hen te beïnvloeden, moeten jonge stemmen in staat worden gesteld om actief deel te nemen aan de politieke debatten rondom hen.

Dit begint met het motiveren van jongeren om te gaan stemmen bij hun (lokale) verkiezingen, maar impliceert ook hun actieve deelname aan de (politieke) ontwikkeling binnen hun gemeenten. Hoe kunnen we (lokale) politiek aantrekkelijker maken voor jongeren, zoals toegepast op de stad Enschede? Deze casus richt zich op het activeren van jongeren om deel te nemen aan hun lokale bestuursinstituten en hen te betrekken bij het politieke debat dat plaatsvindt.

Over deze challenge

Rolf Jongedijk

r.jongedijk@enschede.nl

In de afgelopen Autumn Challenge op de Universiteit Twente was dit één van de thema’s. Een trio studenten uit verschillende landen werkte aan deze casus, waarbij ze onder andere een filmpje ontwikkelden. 

Dat filmpje is terug te vinden in onderstaande presentatie, die samenvat waar dit team aan werkte. Een mooie aanzet, klaar om op te pakken. Enerzijds door de raadsgriffie van de Gemeente Enschede. Maar misschien ook wel door jongeren zelf. Laat je het weten als je hiermee aan de slag gaat?

Het Resultaat

Hieronder is de presentatie te bekijken die de groep die meedeed aan de Autumn Challenge opstelde.

MAAK DEEL UIT

VAN HET ENSCHEDELAB