Bewustwording Fijnstof

Christy Groenen-Rompelman

Bij het versnipperen van autobanden komt fijnstof vrij. In het afgelopen jaar onderhandelde de Gemeente Enschede met rubberverwerking bedrijf Doornberg om het bedrijf in Enschede te huisvesten. Dit brengt zorgen met zich mee omtrent milieu, duurzaamheid en volksgezondheid. Daarom luidt de vraag: Op welke manier houdt de Omgevingswet rekening met fijnstof en de samenstelling van fijnstof?

Over deze challenge
Nano-Challenge 3

Christy Groenen-Rompelman

groenen72@kpnmail.nl

De afgelopen maanden is de stad in onderhandeling met rubberverwerkingsbedrijf Doornberg om het bedrijf naar Enschede te halen. Het is bekend dat rubberverwerking fijnstof produceert en dat deze stof zich ook verspreidt in de wijde omgeving, echter wordt dit niet benoemd door de betrokken partijen.

Onderzoek, bij soortgelijke bedrijven[1,2] toont aan dat deze fijnstof bestaat uit zware metalen, PAK’s en andere kankerverwekkende stoffen. In het kader van de verspreiding van gevaarlijke stoffen benoemt de Raad voor Leefomgeving van de Tweede Kamer rubbergranulaat, wat door Doornberg wordt geproduceerd, als één van de vier grootste problemen.

Niet iedereen is zich daarvan bewust. En de vraag is in hoeverre er bij ruimtelijke ontwikkeling rekening wordt gehouden met dit soort stoffen. Daarom is de uitdaging: wie zet zijn tanden in deze complexe kwestie omtrent milieu, duurzaamheid en de volksgezondheid – en ontdekt hoe bij de uitvoering van de Omgevingswet rekening wordt (of kan) gehouden met fijnstof?

MAAK DEEL UIT

VAN HET ENSCHEDELAB